Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh - Faithful to Buddha Faithful to You (2017) [+] [+] Bộ phim Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh (Không phụ Như Lai, Không phụ Nàng) được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đức Phật và nàng .Trong thế giới tương lai, khi con người đã thoát khỏi những ràng buộc về vật chất, thế giới tinh thần đạt đến mức bình lặng mà trước nay chưa từng có, nữ chính thông qua phòng thực nghiệm thời không, quay về nơi chiến loạn thời cổ đại của mấy ngàn năm trước, trong lúc nguy nan đã gặp gỡ tăng nhân trẻ chỉ mới 15 tuổi Rajiva. [+] Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim thuyết minh, Phim bộ Trung Quốc, Phim bộ [+] Trung Quốc [+] Ngưu Tử Phiên, A Lệ Á, Trần Dung [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|https://www.youtube.com/watch?v=HO6J4DW7NGk&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 2|https://www.youtube.com/watch?v=emWijvUMNBw&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 3|https://www.youtube.com/watch?v=5PSUV9_w3dI&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 4|https://www.youtube.com/watch?v=tE1nnf5RVzA&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 5|https://www.youtube.com/watch?v=29VSJul0g9Y&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 6|https://www.youtube.com/watch?v=1XXjxEmV2cY&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 7|https://www.youtube.com/watch?v=L8n7NOey_7A&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 8|https://www.youtube.com/watch?v=UBwOj9Fo-CY&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 9|https://www.youtube.com/watch?v=3UxaQQaWYNo&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 10|https://www.youtube.com/watch?v=RZv_6ONU8u4&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 11|https://www.youtube.com/watch?v=FJ0bFrWEaiU&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 12|https://www.youtube.com/watch?v=FxZ5jkqayMQ&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 13|https://www.youtube.com/watch?v=Y7A4mlA7xnE&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 14|https://www.youtube.com/watch?v=xMCt2AzWdHo&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 15|https://www.youtube.com/watch?v=9glhoDJKmMw&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 16|https://www.youtube.com/watch?v=sigDXKGJNzE&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 17|https://www.youtube.com/watch?v=ji6L5v461-c&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 18|https://www.youtube.com/watch?v=8zf_tpnLrGQ&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 19|https://www.youtube.com/watch?v=h7QDko1abtA&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 20END|https://www.youtube.com/watch?v=Ke_XOLcr28E&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-1-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-1-6263-e53243.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-2-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-2-6263-e53297.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-3-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-3-6263-e53299.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-4-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-4-6263-e53304.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-5-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-5-6263-e53307.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-6-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-6-6263-e53309.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-7-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-7-6263-e53323.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-8-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-8-6263-e53330.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-9-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-9-6263-e53654.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-10-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-10-6263-e53655.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-11-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-11-6263-e53656.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-12-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-12-6263-e53657.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-13-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-13-6263-e53942.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-14-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-14-6263-e53943.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-15-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-15-6263-e53944.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-16-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-16-6263-e53945.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-17-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-17-6263-e54276.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-18-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-18-6263-e54277.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-19-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-19-6263-e54278.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [Tập 20END|http://banhtv.com/xem-phim/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-tap-20-faithful-to-buddha-faithful-to-you-2017-ep-20-6263-e54279.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/12/500/ducphat2-201712933.jpg] [/link]
loading...
Loading...