Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub]
[info] [+] Bong Bóng Tình Yêu - Bubblegum [+] [+] Phim Bong Bóng Tình Yêu là câu chuyện kể về tình bạn và tình yêu giữa hai người bạn từ thuở nhỏ : Park Ri Hwan (Lee Dong Wook) giám đốc của bệnh viện Hoon & Hoon of Oriental Medicine, người yêu thương mẹ mình tuyệt đối và Kim Haeng Ah (Jung Ryeo Won) một DJ Radio luôn vui vẻ lạc quan. [+] Phim bộ,Phim tình cảm [+] Hàn Quốc [+] Lee Moon-Soo, Lee Jong Hyuk, Park Chul-Min, Kim Ri-Na [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-1-bubblegum-2015-ep-1-1434-e15845.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-2-bubblegum-2015-ep-2-1434-e15847.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-3-bubblegum-2015-ep-3-1434-e15848.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-4-bubblegum-2015-ep-4-1434-e15849.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-5-bubblegum-2015-ep-5-1434-e15850.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-6-bubblegum-2015-ep-6-1434-e15852.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-7-bubblegum-2015-ep-7-1434-e15854.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-8-bubblegum-2015-ep-8-1434-e15855.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-9-bubblegum-2015-ep-9-1434-e15857.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-10-bubblegum-2015-ep-10-1434-e15858.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-11-bubblegum-2015-ep-11-1434-e15859.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-12-bubblegum-2015-ep-12-1434-e15860.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-13-bubblegum-2015-ep-13-1434-e15862.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-14-bubblegum-2015-ep-14-1434-e15864.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-15-bubblegum-2015-ep-15-1434-e15865.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [Tập 16 - End|http://banhtv.com/xem-phim/bong-bong-tinh-yeu-tap-16-bubblegum-2015-ep-16-1434-e15866.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/800/1-201610179.jpg] [/link]
loading...
Loading...