Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] HOA DU KÝ - Korean Odyssey [+] [+] Phim Hoa Du Ký Son Oh Gong (Tôn Ngộ Không - do Lee Seung Gi đóng) và Ngưu Ma Vương (Cha Seung Won nhận) mẫu thuẫn với nhau trong môi trường, và họ tìm kiếm một nguồn sáng thực sự ở thế giới tăm tối mà khắp nơi đều là cái ác. Oh Yeon Seo - phiên bản nữ của Đường Tăng trong thời hiện đại là một đại gia bất động sản. Cha Seung Won là chủ một công ty thần tượng lớn nhất Hàn Quốc. Lee Seung Gi là Tôn Ngộ Không nổi loạn bị lưu lạc ở trần gian. [+] Phim viễn tưởng, Phim phiêu lưu, Phim hài hước, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+]Oh Yeon Seo, Lee Seung Gi, Lee Se-Young, Cha Seung Won, Lee Hong Ki [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1*http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-1-a-korean-odyssey-2017-ep-1-6274-e53449.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-2-a-korean-odyssey-2017-ep-2-6274-e53497.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-3-a-korean-odyssey-2017-ep-3-6274-e54016.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-4-a-korean-odyssey-2017-ep-4-6274-e54083.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-5-a-korean-odyssey-2017-ep-5-6274-e54380.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-6-a-korean-odyssey-2017-ep-6-6274-e54433.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-7-a-korean-odyssey-2017-ep-7-6274-e54783.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-8-a-korean-odyssey-2017-ep-8-6274-e54839.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-9-a-korean-odyssey-2017-ep-9-6274-e55168.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 10|https://storage.googleapis.com/intense-context-193108.appspot.com/A/d50106b94aedf025f77de1cf181c356d.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-11-a-korean-odyssey-2017-ep-11-6274-e55492.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-12-a-korean-odyssey-2017-ep-12-6274-e55542.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-13-a-korean-odyssey-2017-ep-13-6274-e55773.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-14-a-korean-odyssey-2017-ep-14-6274-e55821.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 15 |http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-15-a-korean-odyssey-2017-ep-15-6274-e55964.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-16-a-korean-odyssey-2017-ep-16-6274-e55990.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-17-a-korean-odyssey-2017-ep-17-6274-e56197.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-18-a-korean-odyssey-2017-ep-18-6274-e56231.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-19-a-korean-odyssey-2017-ep-19-6274-e56523.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [Tập 20 - End|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-du-ky-tap-20-a-korean-odyssey-2017-ep-20-6274-e56566.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[1|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-1-6319_e73590.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [2|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-2-6319_e73633.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [3|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-3-6319_e74174.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [4|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-4-6319_e74229.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [5|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-5-6319_e74527.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [6|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-6-6319_e74576.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [7|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-7-6319_e74944.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [8|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-8-6319_e74992.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #1 (Thuyết Minh)


[1|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-1-9161_e97663.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [2|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-2-9161_e97720.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [3|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-3-9161_e98435.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [4|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-4-9161_e98545.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [5|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-5-9161_e98973.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [6|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-6-9161_e99035.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [7|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-7-9161_e99453.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [8|https://phimbathu.com/xem-phim/hoa-du-ky-a-korean-odyssey-2017-tap-8-9161_e99563.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-odA3Jr3_w5Y/WkucOjBrdmI/AAAAAAAAFM4/Ibbz7UgbeF0IbevGr_bDmtyvwnHdYOHxQCLcBGAs/s1600/kul_news_5a25a22d025542119cd2d41bcdd289f7.jpg] [/link]
loading...
Loading...