Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 22/22 Vietsub]
[info] [+] Hoa Hồng Xanh - Green Rose [+] [+] Hoa Hồng Xanh 1 loài hoa đẹp chỉ có trên thiên đường 1 tình yêu đẹp chỉ có trên thiên đường Hoa hồng xanh - loài hoa tượng trưng cho nét đẹp và thuần khiết của 1 người con gái Hoa hồng xanh - loài hoa tượng trưng cho tình yêu và trái tim của 1 người con trai Hoa hồng xanh - loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và tình yêu vĩnh cửu. [+] phim tình cảm, phim hài hước, phim tâm lý [+] Hàn Quốc [+] Lee Jong Hyuk, Lee Da Hae, Kim Suh Kyung [/info] [link] [Tập 01*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/754111408129772/&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 02*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyudlVoUkpFSmxKZms/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 03*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuenFzaVV5ZzE5bWM/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 04*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyubGM2TFUxSllaeE0/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 05*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuYy1GRmdSeEUtT3c/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 06*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuejR5d1lta1dRZVU/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 07*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyud2VoUS1FUS1zTkk/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 08*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuWHBZbTdsdEpVUTQ/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 09*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuSjJRMUVIMmV6SkU/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 10*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuNm54Ul84MFNXeEk/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 11*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuNXpFdUJzQmJhVTA/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 12*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuV3R4NzRzcDROZ1E/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 13*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuNVdNVTJwRHdNd3c/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 14*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyucUUyekNqdTBoNm8/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 15*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuNDlENUlGamhtOGM/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 16*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuQVp0cW11UG1HZm8/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 17*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyub2oxNE1ibUx1TkU/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 18*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuYUQxUUFkRGJVTWM/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 19*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuQS1va25Uck9TXzA/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 20*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuZXJsOVVVZTduS3c/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 21*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyuTjlkbElNUm5FaVU/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [Tập 22-End*https://docs.google.com/file/d/0BzDQ9xjEqqyucWNXY2tYeXY0ZVE/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-MsaSabES0wo/WlYKmoRciwI/AAAAAAAAHyk/aoJal7l5WNo9Tu83VOh9o5NT3gItoTWAgCLcBGAs/s1600/5943caa514c77.jpg] [/link]
loading...
Loading...