Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 36 Vietsub]
[info] [+] Long Nhật Nhất, Anh Chết Chắc - Long Nhật Nhất, cậu chết chắc rồi [+] [+]“Long Nhật Nhất, cậu chết chắc rồi” là một bộ phim thanh xuân vườn trường. Nội dung kể về Trương Tịnh Mỹ - một học sinh chuyển trường, không may thay vào ngày đầu tiên nhập học cô vô tình chạm trán “Ma đầu trường học” Long Nhật Nhất. Sau nhiều lần đọ sức, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Nữ chính Trương Tịnh Mỹ (19 tuổi) thuộc chòm sao Bọ Cạp, là 1 học bá, mạnh mẽ, luôn đạt kết quả cao nhất, giỏi Taekwando Nam chính Long Nhật Nhất (22 tuổi) tính khí nóng nảy, bá vương học viện, học sinh cá biệt, khả năng phá hoại kinh người nhưng đầu óc thông minh, xem qua liền nhớ, trí nhớ cực tốt. Có thiên phú về máy móc [+] Tình cảm, Thanh Xuân - Học Đường, Tâm lý, Lãng mạn [+] Trung Quốc [+] Chu Đình Thần, Hoàng Thiên Thạc, Thạch Tuyết Tịnh, Hầu Bội Sam, Khưu Hách Nam [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-1-9111_e96623.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-2-9111_e96665.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-3-9111_e96690.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-4-9111_e96757.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-5-9111_e96890.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-6-9111_e96942.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-7-9111_e97040.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-8-9111_e97101.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-9-9111_e97174.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-10-9111_e97202.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 11|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-11-9111_e97286.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 12|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-12-9111_e97290.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 13|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-13-9111_e97564.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 14|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-14-9111_e97565.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 15|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-15-9111_e97566.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 16|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-16-9111_e97567.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 17|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-17-9111_e97999.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 18|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-18-9111_e98000.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 19|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-19-9111_e98001.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 20 - End - Hết Phần 1|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-20-9111_e98002.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 21|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-21-9111_e98234.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 22|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-22-9111_e98842.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 23|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-23-9111_e98849.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 24|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-24-9111_e98850.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 25|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-25-9111_e98854.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 26|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-26-9111_e98873.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 27|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-27-9111_e98874.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 28|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-28-9111_e98878.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 29|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-29-9111_e99379.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 30|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-30-9111_e99380.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 31|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-31-9111_e99394.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 32|https://phimbathu.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017--tap-32-9111_e99395.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 33|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-33--ep-33-6215-e55075.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 34|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-34--ep-34-6215-e55076.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 35|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-35--ep-35-6215-e55077.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 36|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-36--ep-36-6215-e55083.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/8684a94f36a597a21955a254cdda1aa8.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 2|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/625f4d1eb9db73e96b6f03d6efc65c65.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 3|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/52d88525e31005dc942d801e377faf5d.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-4--ep-4-6215-e52745.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-5--ep-5-6215-e52852.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-6--ep-6-6215-e52898.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-7--ep-7-6215-e52964.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-8--ep-8-6215-e53013.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-9--ep-9-6215-e53063.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-10--ep-10-6215-e53084.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-11--ep-11-6215-e53160.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-12--ep-12-6215-e53164.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-13--ep-13-6215-e53378.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-14--ep-14-6215-e53379.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-15--ep-15-6215-e53380.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-16--ep-16-6215-e53377.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-17--ep-17-6215-e53682.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-18--ep-18-6215-e53683.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-19--ep-19-6215-e53684.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 20 - Hết Phần 1|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-20--ep-20-6215-e53685.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-21--ep-21-6215-e54303.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-22--ep-22-6215-e54308.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-23--ep-23-6215-e54310.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-24--ep-24-6215-e54311.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-25--ep-25-6215-e54320.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-26--ep-26-6215-e54333.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-27--ep-27-6215-e54334.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-28--ep-28-6215-e54335.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-29--ep-29-6215-e54724.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-30--ep-30-6215-e54725.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 31|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-31--ep-31-6215-e54731.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [Tập 32|http://banhtv.com/xem-phim/long-nhat-nhat-anh-chet-chac-2017-tap-32--ep-32-6215-e54732.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19375/bg_01_mpg12031.jpg] [/link]
loading...
Loading...