Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ 16/16 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] NGÀY MAI BÊN EM - Tomorrow With You (2017) [+] [+]Shin Min Ah sẽ trở lại trong năm 2017 khi đóng cặp cùng Lee Ji Hoon. Cô thủ vai người vợ cùng chồng đi du hành vượt thời gian trong một chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn. Nhân vật của Shin Min Ah là một nhiếp ảnh gia không mấy tên tuổi trong đầu những năm 30. Cô rơi vào tình trạng hoảng loạn khi biết danh tính thật của chồng mình – do Lee Ji Hoon thủ vai. [+] Phim viễn tưởng, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim thuyết minh, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Lee Je-Hoon, Kim Ye Won, Lee Jung-Eun, Shin Min-A, Oh Gwang-Rok [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-1-4048_e41358.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 2|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.249056.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 3|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.249410.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 4|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.249456.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 5|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.249804.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 6|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.249856.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 7|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.250255.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 8|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.250322.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 9|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.250679.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 10|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.250680.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 11|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.250981.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 12|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.251080.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 13|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.251353.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 14|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.251376.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 15|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.251640.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 16 - End|http://phim14.net/xem-phim/ngay-mai-ben-em_tomorrow-with-you.8544.251722.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-1-4048_e41358.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-2-4048_e41420.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-3-4048_e41758.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-4-4048_e41794.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-5-4048_e42155.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-6-4048_e42179.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-7-4048_e42515.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-8-4048_e42557.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-9-4048_e42892.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-10-4048_e43009.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-11-4048_e43397.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-12-4048_e43450.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-13-4048_e43917.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-14-4048_e44032.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-15-4048_e45380.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 16 - End|http://bilutv.com/xem-phim/ngay-mai-ben-em-tomorrow-with-you-2017-tap-16-4048_e45597.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-1-tomorrow-with-you-2017-ep-1-4637-e35728.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 2 |http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-2-tomorrow-with-you-2017-ep-2-4637-e35762.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-3-tomorrow-with-you-2017-ep-3-4637-e36037.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-4-tomorrow-with-you-2017-ep-4-4637-e36063.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-5-tomorrow-with-you-2017-ep-5-4637-e36309.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-6-tomorrow-with-you-2017-ep-6-4637-e36341.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-7-tomorrow-with-you-2017-ep-7-4637-e36602.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-8-tomorrow-with-you-2017-ep-8-4637-e36640.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-9-tomorrow-with-you-2017-ep-9-4637-e36914.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-10-tomorrow-with-you-2017-ep-10-4637-e36937.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-11-tomorrow-with-you-2017-ep-11-4637-e37305.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-12-tomorrow-with-you-2017-ep-12-4637-e37337.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-13-tomorrow-with-you-2017-ep-13-4637-e37606.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-14-tomorrow-with-you-2017-ep-14-4637-e37645.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-15-tomorrow-with-you-2017-ep-15-4637-e37987.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [Tập 16End|http://banhtv.com/xem-phim/ngay-mai-voi-em-tap-16-tomorrow-with-you-2017-ep-16-4637-e38028.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/02/500/4976tomorrowwithyounowplaysmallydcfkn0-201702559.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!