Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16 Vietsub]
[info] [+] Người Hùng Tia Chớp (Phần 4) - The Flash (Season 4) [+] [+] Người Hùng Tia Chớp Phần 4, The Flash Season 4 2017 Phim Người Hùng Tia Chớp Phần 4 tập trung vào khoa học Barry Allen, người trở thành siêu anh hùng với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc sau khi bị sét đánh do vụ nổ máy gia tốc Harrison Wells. [+] Phiêu lưu - Hành động [+] Mỹ [+] Danielle Panabaker, Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdes, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Keiynan Lonsdale [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-1-the-flash-season-4-2017-ep-1-5935-e49722.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-2-the-flash-season-4-2017-ep-2-5935-e50172.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-3-the-flash-season-4-2017-ep-3-5935-e50562.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-4-the-flash-season-4-2017-ep-4-5935-e50812.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-5-the-flash-season-4-2017-ep-5-5935-e51100.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-6-the-flash-season-4-2017-ep-6-5935-e51414.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-7-the-flash-season-4-2017-ep-7-5935-e51781.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-8-the-flash-season-4-2017-ep-8-5935-e52061.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-9-the-flash-season-4-2017-ep-9-5935-e52425.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-10-the-flash-season-4-2017-ep-10-5935-e54565.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-11-the-flash-season-4-2017-ep-11-5935-e54999.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-12-the-flash-season-4-2017-ep-12-5935-e55360.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-13-the-flash-season-4-2017-ep-13-5935-e55652.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-14-the-flash-season-4-2017-ep-14-5935-e56352.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-15-the-flash-season-4-2017-ep-15-5935-e56690.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-16-the-flash-season-4-2017-ep-16-5935-e56978.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [/link] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-1-the-flash-season-4-2017-ep-1-5935-e49722.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-2-the-flash-season-4-2017-ep-2-5935-e50172.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-3-the-flash-season-4-2017-ep-3-5935-e50562.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-4-the-flash-season-4-2017-ep-4-5935-e50812.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-5-the-flash-season-4-2017-ep-5-5935-e51100.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-6-the-flash-season-4-2017-ep-6-5935-e51414.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-7-the-flash-season-4-2017-ep-7-5935-e51781.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-8-the-flash-season-4-2017-ep-8-5935-e52061.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-9-the-flash-season-4-2017-ep-9-5935-e52425.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-10-the-flash-season-4-2017-ep-10-5935-e54565.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-11-the-flash-season-4-2017-ep-11-5935-e54999.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-12-the-flash-season-4-2017-ep-12-5935-e55360.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-13-the-flash-season-4-2017-ep-13-5935-e55652.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-14-the-flash-season-4-2017-ep-14-5935-e56352.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-15-the-flash-season-4-2017-ep-15-5935-e56690.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-hung-tia-chop-phan-4-tap-16-the-flash-season-4-2017-ep-16-5935-e56978.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-U8P2lhPfwFc/Wks5B0wgFvI/AAAAAAAAHoY/jbiP0wh5aRIEpq286Du-fS9FXVWSfpojgCLcBGAs/s1600/the-flash-season-1-2014-201610755.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!