Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 34/34 Vietsub]
[info] [+] Yêu Xa - Long-Distance Relationship [+] [+] Phim Yêu Xa kể về Phương Tá, một vị giáo sư quý tộc nước Anh từ nước ngoài trở về (Lý Gia Văn diễn). Sau khi về nước, trở lại quê nhà thăm phụ mẫu đã quá cố, trên hòn đảo "Không Quên" đã có cuộc gặp gỡ với gái ế mạnh mẽ 29 tuổi Thời Nam (Chu Tuấn Vĩ đóng), hai người không đánh không quen, dần dần nảy sinh tình cảm. Về sau Phương Tá tình cờ phát hiện Thời Nam chính là "Em gái siêu nhân" đã cứu anh ta trong vụ đụng xe, kể từ đó mở ra một câu chuyện tình lãng mạn cảm động lòng người. [+] Tâm Lý - Tình Cảm [+] Trung quốc [+] [/info] [link]

Server Quốc Tế #3 (Vietsub)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-1-9205_e98189.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-2-9205_e98239.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-3-9205_e98320.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-4-9205_e98363.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-5-9205_e98429.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-6-9205_e98568.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-7-9205_e98742.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-8-9205_e98809.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-9-9205_e98875.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-10-9205_e99020.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 11|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-11-9205_e99106.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 12|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-12-9205_e99192.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 13|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-13-9205_e99313.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 14|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-14-9205_e99344.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 15|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-15-9205_e99410.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 16|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-16-9205_e99454.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 17|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-17-9205_e99569.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 18|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-18-9205_e99620.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 19|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-19-9205_e99735.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 20|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-20-9205_e99736.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 21|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-21-9205_e99738.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 22|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-22-9205_e99833.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 23|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-23-9205_e99927.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 24|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-24-9205_e99979.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 25|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-25-9205_e99980.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 26|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-26-9205_e99981.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 27|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-27-9205_e99982.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 28|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-28-9205_e99983.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 29|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-29-9205_e99984.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 30|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-30-9205_e99985.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 31|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-31-9205_e99986.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 32|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-32-9205_e99987.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 33|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-33-9205_e99988.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 34 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-34-9205_e99989.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-1-6362_e73977.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-2-6362_e74016.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-3-6362_e74105.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-4-6362_e74141.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-5-6362_e74200.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-6-6362_e74254.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-7-6362_e74367.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-8-6362_e74429.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-9-6362_e74487.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-10-6362_e74558.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-11-6362_e74614.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-12-6362_e74654.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-13-6362_e74763.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-14-6362_e74835.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập15|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-15-6362_e74893.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập16|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-16-6362_e74932.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập17|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-17-6362_e75000.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập18|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-18-6362_e75026.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập19|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-19-6362_e75120.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập20|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-20-6362_e75121.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập21|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-21-6362_e75122.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập22|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-22-6362_e75194.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập23|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-23-6362_e75262.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập24|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-24-6362_e75304.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập25|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-25-6362_e75305.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập26|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-26-6362_e75306.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập27|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-27-6362_e75307.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập28|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-28-6362_e75308.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập29|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-29-6362_e75309.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập30|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-30-6362_e75310.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập31|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-31-6362_e75311.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập32|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-32-6362_e75312.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập33|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-33-6362_e75313.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập34 - End|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-34-6362_e75314.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-1-long-distance-relationship-2017-ep-1-6315-e53820.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-2-long-distance-relationship-2017-ep-2-6315-e53859.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-3-long-distance-relationship-2017-ep-3-6315-e53946.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-4-long-distance-relationship-2017-ep-4-6315-e53980.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-5-long-distance-relationship-2017-ep-5-6315-e54044.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-6-long-distance-relationship-2017-ep-6-6315-e54108.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-7-long-distance-relationship-2017-ep-7-6315-e54219.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-8-long-distance-relationship-2017-ep-8-6315-e54281.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-9-long-distance-relationship-2017-ep-9-6315-e54338.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-10-long-distance-relationship-2017-ep-10-6315-e54416.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-11-long-distance-relationship-2017-ep-11-6315-e54473.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-12-long-distance-relationship-2017-ep-12-6315-e54513.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 13|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/8b3cc7b318a7af1c94ee4da7af0697d7.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-14-long-distance-relationship-2017-ep-14-6315-e54686.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-15-long-distance-relationship-2017-ep-15-6315-e54742.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-16-long-distance-relationship-2017-ep-16-6315-e54765.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-17-long-distance-relationship-2017-ep-17-6315-e54843.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-18-long-distance-relationship-2017-ep-18-6315-e54874.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-19-long-distance-relationship-2017-ep-19-6315-e54989.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-20-long-distance-relationship-2017-ep-20-6315-e54990.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-21-long-distance-relationship-2017-ep-21-6315-e54991.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-22-long-distance-relationship-2017-ep-22-6315-e55044.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-23-long-distance-relationship-2017-ep-23-6315-e55107.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-24-long-distance-relationship-2017-ep-24-6315-e55140.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-25-long-distance-relationship-2017-ep-25-6315-e55141.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-26-long-distance-relationship-2017-ep-26-6315-e55142.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-27-long-distance-relationship-2017-ep-27-6315-e55143.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-28-long-distance-relationship-2017-ep-28-6315-e55144.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-29-long-distance-relationship-2017-ep-29-6315-e55145.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-30-long-distance-relationship-2017-ep-30-6315-e55146.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 31|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-31-long-distance-relationship-2017-ep-31-6315-e55147.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 32|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-32-long-distance-relationship-2017-ep-32-6315-e55148.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 33|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-33-long-distance-relationship-2017-ep-33-6315-e55149.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 34 - End|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-34-long-distance-relationship-2017-ep-34-6315-e55150.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [/link]
loading...
Loading...