Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 38 Vietsub]
[info] [+] Người Đàm Phán - The Negotiator [+] [+] Tiếp nối thành công của bộ phim Người Phiên Dịch hợp tác cùng Hoàng Hiên, Dương Mịch tiếp tục với dự án tiếp theo cùng Hoàng Tử Thao với tên gọi Người Đàm Phán. Được coi như phần hai của Người Phiên Dịch, tác phẩm thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả màn ảnh nhỏ ngay từ khi mới bắt đầu khởi quay. [+] Tâm Lý - Tình Cảm [+] Trung Quốc [+] Dương Mịch, Quách Phẩm Siêu, Hoàng Tử Thao, Chúc Tự Đan, Mao Lâm Lâm [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-1-the-negotiator-2018-ep-1-6457-e55445.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-2-the-negotiator-2018-ep-2-6457-e55537.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-3-the-negotiator-2018-ep-3-6457-e55565.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-4-the-negotiator-2018-ep-4-6457-e55571.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-5-the-negotiator-2018-ep-5-6457-e55626.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-6-the-negotiator-2018-ep-6-6457-e55630.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-7-the-negotiator-2018-ep-7-6457-e55664.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-8-the-negotiator-2018-ep-8-6457-e55670.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/the-negotiator-2-201802359.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-9-the-negotiator-2018-ep-9-6457-e55735.html] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-10-the-negotiator-2018-ep-10-6457-e55758.html] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-11-the-negotiator-2018-ep-11-6457-e55815.html] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-12-the-negotiator-2018-ep-12-6457-e55819.html] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-13-the-negotiator-2018-ep-13-6457-e55845.html] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-14-the-negotiator-2018-ep-14-6457-e55854.html] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-15-the-negotiator-2018-ep-15-6457-e55882.html] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-16-the-negotiator-2018-ep-16-6457-e55888.html] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-17-the-negotiator-2018-ep-17-6457-e55916.html] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-18-the-negotiator-2018-ep-18-6457-e55918.html] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-19-the-negotiator-2018-ep-19-6457-e55940.html] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-20-the-negotiator-2018-ep-20-6457-e55958.html] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-21-the-negotiator-2018-ep-21-6457-e55987.html] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-22-the-negotiator-2018-ep-22-6457-e55992.html] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-23-the-negotiator-2018-ep-23-6457-e56012.html] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-24-the-negotiator-2018-ep-24-6457-e56022.html] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-25-the-negotiator-2018-ep-25-6457-e56044.html] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-26-the-negotiator-2018-ep-26-6457-e56053.html] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-27-the-negotiator-2018-ep-27-6457-e56083.html] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-28-the-negotiator-2018-ep-28-6457-e56087.html] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-29-the-negotiator-2018-ep-29-6457-e56111.html] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-30-the-negotiator-2018-ep-30-6457-e56119.html] [Tập 31|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-31-the-negotiator-2018-ep-31-6457-e56157.html] [Tập 32|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-32-the-negotiator-2018-ep-32-6457-e56194.html] [Tập 33|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-33-the-negotiator-2018-ep-33-6457-e56230.html] [Tập 34|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-34-the-negotiator-2018-ep-34-6457-e56235.html] [Tập 35|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-35-the-negotiator-2018-ep-35-6457-e56257.html] [Tập 36|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-36-the-negotiator-2018-ep-36-6457-e56268.html] [Tập 37|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-37-the-negotiator-2018-ep-37-6457-e56330.html] [Tập 38|http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-dam-phan-tap-38-the-negotiator-2018-ep-38-6457-e56341.html] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!