Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 07 Vietsub]
[info] [+] Tân Tây Du Ký - The New Legends of Monkey [+] [+] Phim Tân Tây Du Ký: Dựa trên tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, kể về chuyến hành trình của 4 thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh. [+] Khoa Học - Viễn Tưởng [+] Âu - Mỹ [+]Chai Hansen, Luciane Buchanan, Josh Thomson, Emilie Cocquerel, Josh McKenzie, Jarred Blakiston [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/tan-tay-du-ky-tap-1-the-new-legends-of-monkey-2018-ep-1-6433-e55302.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19592/bg_01_euo88978.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/tan-tay-du-ky-tap-2-the-new-legends-of-monkey-2018-ep-2-6433-e55355.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19592/bg_01_euo88978.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/tan-tay-du-ky-tap-3-the-new-legends-of-monkey-2018-ep-3-6433-e55388.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19592/bg_01_euo88978.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/tan-tay-du-ky-tap-4-the-new-legends-of-monkey-2018-ep-4-6433-e55429.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19592/bg_01_euo88978.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/tan-tay-du-ky-tap-5-the-new-legends-of-monkey-2018-ep-5-6433-e55466.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19592/bg_01_euo88978.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/tan-tay-du-ky-tap-6-the-new-legends-of-monkey-2018-ep-6-6433-e55511.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19592/bg_01_euo88978.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/tan-tay-du-ky-tap-7-the-new-legends-of-monkey-2018-ep-7-6433-e55557.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19592/bg_01_euo88978.jpg] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!