Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Cặp Đôi Hoàn Hảo - Cô Vịt Xấu Xí Phần 1 [+] [+] Phim Cô Vịt Xấu Xí xoay quanh câu chuyện về 4 cô gái trong độ tuổi teen với ngoại hình không hoàn hảo. [+] Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước [+] Thái Lan [+] Put Puttichai, Worranit Thawornwongs [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-1-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-1-599-e29526.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-2-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-2-599-e29527.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-3-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-3-599-e29528.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-4-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-4-599-e29529.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-5-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-5-599-e29530.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-6-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-6-599-e29531.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-7-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-7-599-e29532.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-8-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-8-599-e29533.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 9 - End|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-tap-9-co-vit-xau-xi-phan-1-ep-9-599-e29534.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [/link][link] [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-1-972_e11075.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-2-972_e11076.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-3-972_e11077.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-4-972_e11078.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-5-972_e11079.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-6-972_e11080.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-7-972_e11081.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-8-972_e11082.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-hoan-hao-co-vit-xau-xi-phan-1-tap-9-972_e11083.html&img=http://media.bilutv.com/uploads/2016/02/640/co-vit-xau-xi-phan-1-cap-doi-hoan-hao-201602644.png] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!