Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 12 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Chuyện Tình Radio - Radio Romance [+] [+] Phim Chuyện Tình Radio Song Geu-Rim (Kim So-Hyun) là một biên tập viên chương trình radio. Do mẹ bị mù, ngay từ nhỏ, Geu Rim đã nghe radio cùng mẹ thường xuyên. Đó là lý do vì sao cô ấy trở thành một BTV trên sóng radio, nhưng lại không có năng khiếu viết lách. Hiện nay, kênh radio mà Geu Rim làm việc có nguy cơ bị xóa sổ. Song Geu-Rim đã thành công trong việc lăng xê diễn viên nổi tiếng Ji Soo-Ho (Yoon Doo-Joon). [+] Phim bộ [+]Hàn [+] Kim So Hyun, Yoon Doo Joon, Park Hae Joon, Yoon Park, Yura [/info] [link] [Tập 1|https://oppatv.com/chuyen-tinh-radio-1.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 2|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-2.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 3|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-3.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 4|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-4.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 5|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-5.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 6|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-6.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 7|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-7.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 8|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-8.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 9|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-9.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 10|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-10.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 11|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-11.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 12a|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-12-a.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 12b|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-12-b.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 12c|https://oppatv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-12-c.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [/link] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-1-radio-romance-2018-ep-1-6436-e55281.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-2-radio-romance-2018-ep-2-6436-e55345.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-3-radio-romance-2018-ep-3-6436-e55579.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-4-radio-romance-2018-ep-4-6436-e55642.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-5-radio-romance-2018-ep-5-6436-e55897.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-6-radio-romance-2018-ep-6-6436-e55900.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-7-radio-romance-2018-ep-7-6436-e56061.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-8-radio-romance-2018-ep-8-6436-e56071.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-9-radio-romance-2018-ep-9-6436-e56270.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-10-radio-romance-2018-ep-10-6436-e56342.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-11-radio-romance-2018-ep-11-6436-e56616.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/chuyen-tinh-radio-tap-12-radio-romance-2018-ep-12-6436-e56677.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/01/500/2-201801618.jpg] [/link]
loading...
Loading...