Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 34/34 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+]Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties in the Closet [+] [+] Quỹ Trung Mỹ Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết Yên Chi Túy của tác giả Thủy Hợp. Dưới thời nhà Đường, vị vua đương quyền Lý Trạm ngày đêm ham mê tửu sắc, đã vậy còn có thú vui săn hồ ly, gây thù chuốc oán trực tiếp với tộc Hồ Ly ở Thanh Khâu. Hắn trở thành kẻ thù số một, khiến tộc trưởng tộc Hồ Ly căm phẫn. Tộc trưởng quyết định để mỹ nhân Hoàng Thúy vào cung để ám sát Lý Trạm. Nhằm dẫn dụ tên hôn quân vào tròng, tộc trưởng quyết định trao viên Kim Đan cho Hoàng Thúy. Tương truyền, viên Kim Đan sẽ giúp người uống nó sở hữu sắc đẹp cuốn hút hơn người. Thế nhưng cuối cùng, Hoàng Khinh Phượng (Hồ Băng Khanh) và Hồ Phi Loan (Trần Dao) lại lấy trộm viên Kim Đan rồi chia nhau. Vậy nên, họ phải thay Hoàng Thúy tiến cung, tìm cơ hội ám sát nhà vua. Chưa kịp xuống tay, Lý Trạm đã bị giết chết. Lý Hàm (Châu Du Dân) kế thừa ngôi vị. Từ đây, mối quan hệ tay ba giữa Lý Hàm cùng Khinh Phượng và Phi Loan bắt đầu. [+] Phim bộ [+] Trung Quốc [+] Châu Du Dân, Hồ Băng Khanh, Trần Dao, Hàn Đống, Trần Nhược Hiền, Tả Tiểu Thanh [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-1-beauties-in-the-closet-2018-ep-1-6472-e55700.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-2-beauties-in-the-closet-2018-ep-2-6472-e55708.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-3-beauties-in-the-closet-2018-ep-3-6472-e55709.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-4-beauties-in-the-closet-2018-ep-4-6472-e55710.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-5-beauties-in-the-closet-2018-ep-5-6472-e55718.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-6-beauties-in-the-closet-2018-ep-6-6472-e55719.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-7-beauties-in-the-closet-2018-ep-7-6472-e55720.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-8-beauties-in-the-closet-2018-ep-8-6472-e55941.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-9-beauties-in-the-closet-2018-ep-9-6472-e55945.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-10-beauties-in-the-closet-2018-ep-10-6472-e55946.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-11-beauties-in-the-closet-2018-ep-11-6472-e55949.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-12-beauties-in-the-closet-2018-ep-12-6472-e55950.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-13-beauties-in-the-closet-2018-ep-13-6472-e55955.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-14-beauties-in-the-closet-2018-ep-14-6472-e55956.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-15-beauties-in-the-closet-2018-ep-15-6472-e55981.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-16-beauties-in-the-closet-2018-ep-16-6472-e56128.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-17-beauties-in-the-closet-2018-ep-17-6472-e56129.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-18-beauties-in-the-closet-2018-ep-18-6472-e56130.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-19-beauties-in-the-closet-2018-ep-19-6472-e56131.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-20-beauties-in-the-closet-2018-ep-20-6472-e56132.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-21-beauties-in-the-closet-2018-ep-21-6472-e56133.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-22-beauties-in-the-closet-2018-ep-22-6472-e56455.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-23-beauties-in-the-closet-2018-ep-23-6472-e56456.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-24-beauties-in-the-closet-2018-ep-24-6472-e56460.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-25-beauties-in-the-closet-2018-ep-25-6472-e56461.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-26-beauties-in-the-closet-2018-ep-26-6472-e56462.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-27-beauties-in-the-closet-2018-ep-27-6472-e56463.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-28-beauties-in-the-closet-2018-ep-28-6472-e56466.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-29-beauties-in-the-closet-2018-ep-29-6472-e56489.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-30-beauties-in-the-closet-2018-ep-30-6472-e56761.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 31|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-31-beauties-in-the-closet-2018-ep-31-6472-e56762.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 32|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-32-beauties-in-the-closet-2018-ep-32-6472-e56763.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 33|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-33-beauties-in-the-closet-2018-ep-33-6472-e56767.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [Tập 34 - End|http://banhtv.com/xem-phim/quy-trung-my-nhan-tap-34-beauties-in-the-closet-2018-ep-34-6472-e56768.html&img=http://banhtv.com/uploads/2018/02/500/beauties-in-the-closet-201802673.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!