Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 26/26 Vietsub]
[info] [+]CONAN CẬU BÉ TƯƠNG LAI - Future Boy Conan [+] [+] Bất chấp lời cảnh bảo của các nhà khoa học về khả năng hai cực của Trái Đất sẽ bị xoắn lại, hai cường quốc lớn vẫn lao vào cuộc chiến tranh sử dụng lực từ. Động đất và sóng thần xảy ra, phá hủy phần lớn nền văn minh nhân loại. 20 năm sau thảm họa, chỉ còn một số nhỏ trẻ em và những người sống sót trên trái đất, trong số đó có cả những người chịu trách nhiệm về thảm họa nói trên. Một số cố gắng tồn tại, sử dụng những công nghệ còn sót lại, trong khi số khác lại lên đường khám phá những phần khác của thế giới nhằm tìm kiếm tương lai rõ ràng hơn. Conan và các bạn của cậu phải chiến đấu chống lại những thế lực đen tối bằng những khả năng siêu nhân của họ và chính tình bạn diệu kì. [+] Phim phiêu lưu, Phim hài hước, Phim gia đình, Phim hoạt hình, Phim thuyết minh, Phim bộ Nhật Bản, Phim bộ [+] Nhật [+] Noriko Ohara, Masatô Ibu, Mieko Nobusawa [/info] [link] [Tập 01^https://www.youtube.com/embed/3Eg2P8ZDr9g] [Tập 02^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=XLcGn2aZMq0] [Tập 03^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=9bHIvmZybt0] [Tập 04^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=VbnQVTmXMvA] [Tập 05^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=eERhqLFdp2s] [Tập 06^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=ciwPZlGf1rY] [Tập 07^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=JXsB3_mgrFc] [Tập 08^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=v8CoYOeYygg] [Tập 09^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=fGcfT3PfLqU] [Tập 10^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=9DvCxjZQ0AY] [Tập 11^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=PJjnswbbhN0] [Tập 12^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=JgWDKfgWGBM] [Tập 13^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=e7jYi4sdu58] [Tập 14^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=SrmaCqCUmNg&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 15^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=3Os784KguNQ&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 16^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=kF5bH4zRcWI&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 17^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=3R6QSGn9TQY&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 18^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=Now2slxpNUg&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 19^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=tQZvZXw1FCQ&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 20^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=agpAmUiSYbQ&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 21^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=keNnbOzUb2A&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 22^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=rdW18-RF5sY&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 23^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=9dXyyeQxhxk&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 24^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=DFfX6Jb-mvg&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 25^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=-1kYGjFsa4g&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [Tập 26-End^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=40ScJP9Ow70&img=https://i0.wp.com/vuviphim.com/wp-content/uploads/2016/07/Conan-Cau-Be-Tuong-Lai-1.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!