Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 32/32 Vietsub]
[info] [+] Thiên Tài Lừa Đảo - Switch: Change the World [+] [+] Phim Switch: Change the World Một người đàn ông là một kẻ lừa đảo. Anh ta đủ thông minh để tham dự kỳ thi thanh tra, nhưng anh ta không thể trở thành công tố viên. Không tính đến sự thiên vị và thiên vị của các công tố viên, người đàn ông làm cho bọn tội phạm trả tiền cho những tội ác mà các công tố viên đã không làm [+] Phim Bộ Hàn, Phim Tình Cảm Hàn Quốc [+] Hàn Quốc [+] Jung Woong In, Jang Keun Suk, Shin Do-Hyun, Jang Keun-Suk, [/info] [link]

Server #2


[Tập 1|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-1.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 2|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-2.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 3|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-3.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 4|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-4.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 5|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-5.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 6|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-6.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 7|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-7.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 8|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-8.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 9|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-9.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 10|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-10.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 11|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-11.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 12|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-12.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 13|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-13.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 14|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-14.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 15|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-15.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 16|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-16.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 17|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-17.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 18|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-18.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 19|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-19.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 20|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-20.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 21|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-21.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 22|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-22.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 23|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-23.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 24|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-24.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 25|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-25.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 26|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-26.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 27|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-27.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 28|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-28.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 29|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-29.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 30|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-30.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 31|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-31.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 32|https://oppatv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-32.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [/link] [link]

Server #1


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-1-switch-change-the-world-2018-ep-1-6608-e57629.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-2-switch-change-the-world-2018-ep-2-6608-e57634.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-3-switch-change-the-world-2018-ep-3-6608-e57680.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-4-switch-change-the-world-2018-ep-4-6608-e57682.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-5-switch-change-the-world-2018-ep-5-6608-e57989.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-6-switch-change-the-world-2018-ep-6-6608-e57999.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-7-switch-change-the-world-2018-ep-7-6608-e58035.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/thien-tai-lua-dao-tap-8-switch-change-the-world-2018-ep-8-6608-e58037.html&img=http://kphim.info/wp-content/uploads/2018/03/Switch-Change-the-World-2018-2.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!