Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Thiện Nữ U Hồn - A Chinese Ghost Story [+] [+] Phim Thiện Nữ U Hồn: Nhiếp Tiểu Thiện và Ninh Thể Thần là đôi trai gái được sinh ra theo âm mưu của ma giới. Họ tạo cho cặp đôi này câu chuyện tình lân đận suốt 7 kiếp để họ có thể hoán đổi càn khôn. Vì chuyện này mà hai bên chính ta đấu đá nhau suốt một thời gian dài vì muốn dành lấy hai đứa bé để cứu lấy con người. Khi đứa bé gái rơi vào tay Ma Vương Lục Đạo, nhân gian đã yên ổn được một thời gian vì sau đó Ma Vương Lục Đạo bị thương nặng mà chết. Phim Thiện Nữ U Hồn lấy bối cảnh 18 năm sau, hai đứa trẻ giờ đây đã lớn, Ninh Thể Thần là anh chàng thư sinh sinh sống bằng nghề vẽ tranh còn Nhiếp Tiểu Thiện là một hồ tiên, họ gặp nhau và bắt đầu câu chuyện tình đầy tai kiếp. [+]Phim tình cảm, Phim ma [+] Trung quốc [+] pNgô Kinh, Trần Hiểu Đông, Từ Hy Viên, Tuyên Huyên [/info] [link] [Tập 01^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=8KTIksZfdfE] [Tập 02^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=QDn1xx8aTgo] [Tập 03^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=_Ys4rTYunIU] [Tập 04^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=NXhRCS7-40I] [Tập 05^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=Nr2E-XUVBW4] [Tập 06^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=fbgFI91_ETc] [Tập 07^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=dFknQwhwGKY] [Tập 08^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=48x4tIATIGY] [Tập 09^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=hWVVoZA_uoA] [Tập 10^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=H0ummCdnMs4] [Tập 11^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=nbb98XfiMWQ] [Tập 12^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=EkDbmEeFcxg] [Tập 13^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=t8jh9XiFa5g] [Tập 14^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=BKbc9CaYqo4] [Tập 15^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=_uh25rkPntE] [Tập 16^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=GYxMd4TZegw] [Tập 17^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=2aNwvr0w1A8] [Tập 18^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=k1oUnLZeJ9I] [Tập 19^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=X-ESQOCnItw] [Tập 20^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=wPlBgTgb67M] [Tập 21^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=SlkwOJhPKdA] [Tập 22^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=tL5wsg9kE2E] [Tập 23^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=Fi-Pnm3fK-A] [Tập 24^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=UdKfL6k-tXQ] [Tập 25^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=A9yw8pMGEX8] [Tập 26^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=FXQX07VD17s] [Tập 27^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=unwCwdYmiPs] [Tập 28^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=gXTHRHM0d7A] [Tập 29^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=CydvXPbn0qw] [Tập 30^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=4nH9At4d--U] [Tập 31^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=Rxzqgfntfy4] [Tập 32^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=Yq_hPx21mIg] [Tập 33^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=l6-VkgNfeBs] [Tập 34^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=2_deNMkCdR8] [Tập 35^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=G_5uYiwy6ZA] [Tập 36^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=QiAE-cHrjM0] [Tập 37^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=q8CUj66ilek] [Tập 38^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=Q5ecR_AGV00] [Tập 39^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=ZrN3xZT35B4] [Tập 40-End^http://play.xemhdo.com/get/ytb.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=xtr9DQJ-X7o] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!