Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 24/24 Vietsub]
[info] [+] Dr. Stone - Dr. Stone [+] [+] Dr. Stone (2019) full trọn bộ vietsub, thuyết minh 24 Tập - Dr. Stone vietsub: Chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Riichiro Inagaki. Lấy bối cảnh tương lai, ngày định mệnh của nhân loại đã đến, một tia sáng kì dị xuất hiện trên địa cầu khiến toàn bộ loài người hóa thành đá. Mấy ngàn năm trôi qua, ngày nọ cậu thiếu niên Senkuu bỗng nhiên phá đá thức tỉnh, trước mắt cậu là những pho tượng hóa đá của nhân loại. Cùng với cậu bạn của mình là Taiju bắt đầu đại nghiệp giải cứu nhân loại. Cuộc phiêu lưu mới bắt đầu, điều gì sẽ chờ đợi Senkuu và Taiju ở phía trước? Đại nghiệp ấy có thành công mỹ mãn hay thất bại trong tuyệt vọng? [+] Thể Loại Phim [+] Nhật Bản [+] Yuusuke Kobayashi, Yuuichi Nakamura, Makoto Furukawa [/info] [link]

Server VIP

[Tập 1*https://lh3.googleusercontent.com/U1SbrFOXlXBP_1QON_P6v7xshjyF-M7Rkrr6ys7kJskpW5BHsPbq0_NlFlhGT8Z_je4N60mGGV_3T-1ckQOwnHXESU8tdvz3BeNXuGyMzPBhMOzGAubUQna5x3deX-cV2AldHwVfSQ=m22] [Tập 2*https://lh3.googleusercontent.com/9c1UGXE31dA3Do1Rxm7MNIaDhY4r7niIaBgk3YS1mR3y-uBwL6L8VqVhBmjzBA8P0Z1vqlLFSg34HXEvLaoIBjO2TvfkhsunOulMl_r41Wny9YLlKyjhC514ZgNvT8lmFmnJECKUgQ=m22] [Tập 3*https://lh3.googleusercontent.com/ixYixV7n4wxk-n-KcrUp-dDGUq-HT4Atp3vY8RW5WD2zzRMmaeC3d9i9_QpeGnEbEbes5C1riXiR4VqmCAAP93qf-A5PLo8tA1hg67xSDU38STcL4iztYAchQ9t3hOipua87f_Frgg=m22] [Tập 4*https://lh3.googleusercontent.com/jOLdyV57gCvQmQlurVVx6GbHTdb9xHneCcGIv8EXszrP9OH41TiygpNi3ZRgGLhIWQ0gdFRnOQPDCgARmf_O_Jc38SG41p8-IO6ib5H7cbHUpNMgU2WkXpOu_VJ8jLRBo4D8UhnQ-g=m22] [Tập 5*https://lh3.googleusercontent.com/N1fZ1nl5ITO4qff99ug2Bka1WctDSX-xKB9l3Vl1KUv64MQ8cNnTleYElOaRwpZWdKOF52mRfZbqNO8QM-iHvz749d82vvNIvDDvRBmoEs_m8afnwtQrrG4Bt1V1RXpXmkTL-2X9PA=m22] [Tập 6*https://lh3.googleusercontent.com/XHr2Cs5L2hFkcq-vvkl_F1QsUDXXgp0Uyi64XFnLmJcuIBiWCFrZoACHRgee1Ta-x3QgVD7arVJhnFM_VYtGV9JKmm6oKvgspp4Ffy_NkE_ffU-GxgVrICyFkJZNiqMkGgpvvbhIqw=m22] [Tập 7*https://lh3.googleusercontent.com/CzZXdPnvODq9Jxq6xmSU-3csZ6fKF9Fc6yIJjTsJCKd7vA2ptkWMG8ZuWxOfcNwkoo411OeOU_rB4tGNXWL1evBWTd6RhqJDiq7qPJfOAFBY3QwAc1rXwgDU1rWhh8sXZpqZRs_I-3k=m22] [Tập 8*https://lh3.googleusercontent.com/Mv4ldnlARz6BA9Lul2x6BCH9pmgePF2fhNp3nq19Yij2c2A2NqQ8rIg2xxMGCcV0TFqcxlTtgF2oxHfbg1P5shdS2DQeef1tuc5cFJwyh4v0js4kvQ2-i_uuVuwDFhS2UTJSkV9MxVw=m22] [Tập 9*https://lh3.googleusercontent.com/v0-FZ1NtlgY8X9TCLVtHKTjNWbXx84qXRY5hT_NyN8UlgSRPnoVXScH9yITGg3dMJfYHDHKMIRCwhxyVuDU_TP8leqscNbhO2eAJ_-DU_J9OQZZ4wMSaMXBWrib7t3Rcp2SpETSGTgU=m22] [Tập 10*https://lh3.googleusercontent.com/oscze6b1juPzaxmdoCTX20qM5Z8znAEUulMBXmXvU1mY1Uaph1_2SrOeALX9IGs7DU_8QyD1xrYFi0I9TsuZmAEm0ofQ7zd5tq0mW0eC9SXDZ4IeMD29f1Xdez97LSTHaGj4cRIpXYk=m22] [Tập 11*https://lh3.googleusercontent.com/QTdHDaqlXgv-YSixtTybhxWGLriH7UuB-zDTLjBfehT9h0bPXdic_T3hSl27wWIHph6Gh0VnyDXureHph7n1lVulSUJBbgJSY-VNi07XmMHeeGU9D23mVm46MCG1LykawCF-romyCic=m22] [Tập 12*https://lh3.googleusercontent.com/h9OzOaunoAk5iI4ThjjHmpupt4KYqzvsyZAHF8ojvaF7g9Y6GBf-ahZxp76OD8vLEym5pAMaBqJOOgnaKcSWYU5jI_ziAFwQE6QzhlYOgmGmEDx92qi75nMS6SUOX03QJXnWatiJyEs=m22] [Tập 13*https://lh3.googleusercontent.com/6RYPyXKxseAsp-7yjahJvKsn9_XeOOWq5fu4IpARCQ8rMvop-eQna-w_0AtKwthfvO4Qj4V1pL4XNJ8NH4eQSWdQ4NSbXckd_IkHfbnQCpjtlKKRlbX3XLfVPu_z5YcHqxjr3QVisbs=m22] [Tập 14*https://lh3.googleusercontent.com/NxBWs9b8LbtCdSkOKgJt42Nd2o8Y1Y1wQ5iRWohh8TAMrtEsIbs8YH6gbjcBV3kUMdvW70FWVsSoVK95WZcZTQOx1I2z2X_8_trECq17kj4WEFbfWtbCbljvPZvhhD_zUeJO1HKXYNM=m22] [Tập 15*https://lh3.googleusercontent.com/P-W6oD7uJfuF8lUrVU3sc4vVRgETbTqEX1CoWL-f-YhChwz8t2s1SCs7OxcU-TDPOyuBohsaTw7eZFLjZ2oXG9aVIxPDwxnaOb2QxpRoct7-QwgQnGJ1jPOknJHIrJJVaOMNltO8BGw=m22] [Tập 16*https://lh3.googleusercontent.com/tEd4V4hkqxNiZ47gEKCM-gpiEqYP97NWLlwtx8vrQmXZ9ov9a3b8Q-WmG2ODj-4oo4vJAuHZfaXWX0nW3Xh47HOIsAh5c5GG6qdkW8VyWCfaKG0bkxR4zoHSAUNdjlNcOHdUq4t8yJU=m22] [Tập 17*https://lh3.googleusercontent.com/TIR38crJee-src7mu7rTlvLM_pUeAC-ec0s5ImkIL9Js1N1a1bUSNirnjf1J0s9mPifbAlL0_D8rTPyfrtekbvSN60gj-DQ3hb540NQD06vSfUTpT9F8B8aWduWTlRIw2ZqcFHQ-ZDc=m22] [Tập 18*https://lh3.googleusercontent.com/0EasBwj5b0v-L3JAOtajQp3krIxZCcdA8eTDt6VZm1a6aBylWWatUXgZzs_UH3F2ufv2y0l3cMLzuUoPpGHYrCj45wZBVbKEZvZ-WsOULul_a5wevIjIXLrCtath9jhuBOkhRu0bJoQ=m22] [Tập 19*https://lh3.googleusercontent.com/tCdf0O82WCY2pfGI7b0msHstAFA5fpOTl7kglnfaAfTH5JM7qnKG3Zc_MTmcGTJqQUB7Q362KCY60fPMutsZJFz_ROx4JVgIiTgsmE7kilualurBXcyBs3KQQT87Q_Lll9a8W5a0rQk=m22] [Tập 20*https://lh3.googleusercontent.com/9tj9Ndd41zgXlas-PUawDxLGUEXkii9StxsMeeSo1zU6WyxA1m6kDKABZp3nUjoVlEKRLLBLudZDy1YABotPe7eAHwLgC5j1MliVzhr0maYIsRNwuVSke8AFGwvbzpHU5u3Swr1Md14=m22] [Tập 21*https://lh3.googleusercontent.com/2lKzXFP4ps3WbyHEpu4hOCaEwYnGTq73A3ZZdeOT_hRIcmd7x5YCD1DAqAnuk_RIfOd_i34ZpSa6Y47g3LkKFJqevPQHP5gtK06CrPLHiZHHE_B-07Bt32tew2tSYPDhFuqNvXx9tbQ=m22] [Tập 22*https://lh3.googleusercontent.com/VYVcY2rjfXMFUZ_JWAo39HIelkjC-99lj4iA0laJC1T_zoKP2-ePYLNPJ5xAu8wNvdjCv50CCC2PD6cKpRqncYXitJcH6TiGy0Vp8xkiTSeE6D6VOsW_5N-Cz428KiBAxq5BizSdvuQ=m22] [Tập 23*https://lh3.googleusercontent.com/PXTxi5qY9swK-q454N2JU6Q_hNsT2AzaDd-OOEHUx-6wVD45TiRE6dWBGJZ3Y7q2twBqh4qkaPMpgLAW-tTx0PckMVpJnVZTy6vTpnIQcZksLoT_H2ESo16rLTrFkKekZmUYEHrKcXY=m22] [Tập 24 - End*https://lh3.googleusercontent.com/Vp8pPU8e3_utxRDCJ7Y6IuBUKT4XXmVOJy2bMUWu4Lx95RK_a3WKHceQQGZ2PhLOu_g7KvBytleskFMOZh_-LkIFcEOc4Pcen5b1f3TU0xSsp2XTjE7RV-sgQqjAG_Zol789Y3XsMx0=m22] [/link]
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!