Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Full 13/13 Tập]
[info] [+] Khắc Tinh Ma Cà Rồng (Phần 4) - Van Helsing (Season 4) [+] [+] Vanessa Helsing, người họ hàng xa của thợ săn ma cà rồng nổi tiếng Abraham Van Helsing, được hồi sinh chỉ để chứng kiến ma cà rồng chiếm lĩnh thế giới, Cô là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại dẫn dắt cuộc chiến giành lại những gì đã mất. [+] Hành Động, Viễn Tưởng, Kinh Dị [+] Âu Mỹ [+] Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Vincent Gale, Aleks Paunovic, ..... [/info] [link]

Server VIP

[Tập 01^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 02^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=a1ffbf2f2b6df8005beb85572b93c3ae] [Tập 03^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=4ceb210daf2dccd4f76a99b1c0d5886e] [Tập 04^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=a8c99d71f2f28cc6f30d9d2bcd0954e8] [Tập 05^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=3169c8eb8743e6b16a62592b463eb545] [Tập 06^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=7093daf123b31f8e1e5f1bfe30a3045d] [Tập 07^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=60d6f56ec14af46c7f9380f69613eac4] [Tập 08^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=ee67de82a7313f9986d7a64898e84aff] [Tập 09^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=d273336c9df8b90e26e919d9055eefe9] [Tập 10^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 11^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 12^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 13 - End^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [/link] [link]

Server VIP

[Tập 01^http://gp.movie3s.net/embedplay/b464ec4ec218d4fa13a3ca5bb70b8a45] [Tập 02^http://gp.movie3s.net/embedplay/24f3b6a1110d5c19ca793039b6d9602b] [Tập 03^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=4ceb210daf2dccd4f76a99b1c0d5886e] [Tập 04^http://gp.movie3s.net/embedplay/2446d1ac80122436e4182e66b0663892] [Tập 05|https://drive.google.com/file/d/19bcqhtgCQhnr0nOMsWZvlQB89ms61VzX/preview] [Tập 06^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 07^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 08^https://cdn.jwplayer.com/previews/MD431UU1-TQ23zXVB] [Tập 09^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 10^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 11^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 12^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [Tập 13 - End^https://load.movie3s.net/public/dist/index.html?id=8dc1a9b0a0b24b6d2d1747fd861eced1] [/link] [link] [Tập 01^https://p2pdriver.phimmoi.club/public/dist/index.html?id=95ec244a5287ced5012f01bca086d240] [/link]
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!