Ngày Kinh Hoàng - The Day After Tomorrow]

[stt/Thuyết Minh]

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh - Faithful to Buddha Faithful to You (2017)]

[stt/20/20 Vietsub + Thuyết Minh]

Vũ Khí Bóng Đêm - Thành Phố Xương]

[stt/Vietsub + Thuyết Minh]

Giải Cứu Binh Nhì Ryan - Saving Private Ryan ]

[stt/Vietsub + Thuyết Minh]

ÂM MƯU ATHENA / NỮ THẦN CHIẾN TRANH - Athena: Goddess of War ]

[stt/ 20/20 Vietsub ]

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim Kingsman - The Golden Circle]

[stt/Vietsub + Thuyết Minh]

Biệt Đội Mãnh Hổ - Railroad Tigers ]

[stt/Vietsub + Thuyết Minh]